Megapopust

Registriraj se

Dnevne ponude na email

Zagreb

Ostvarivanje MEGAsuradnje

Za početak je potrebno da se dogovrimo oko uvjeta stavljanja vašeg proizvoda / usluge na site MEGApopust (datum objavljivanja, iznos popusta, pototak provizije i sl.)

Na prethodno definirani datum, Vaš proizvod / usluga nudit će se kao jedina MEGAekskluzivna dnevna ponuda

Ponuda kao takva moći će se pogledati na web siteu MEGApopust, Facebooku, Twitteru te mail adresama registriranih korisnika

Kako bi MEGAekskluzivna ponuda uspjela potrebno je sakupiti dovoljan broj zainteresiranih korisnika (koji će te prethodno Vi definirati). Tek kada se postigne navedeni minimalan broj, ponuda se počinje naplaćivati.

Ukoliko se ne postigne željeni minimalni broj kupona, ponuda nije uspjela, a Vi nemate nikakvih troškova. Odnosno, do trenutka kad ponuda uspije, objavljivanje na siteu MEGApopust je potpuno besplatno za Vas

Naplaćivanje, kao što je prethodno rečeno, započinje tek u trenutku kada je ponuda uspjela i to na način da kupci uplaćuju definirani iznos putem kreditnih kartica, općih uplatnica ili internet bankarstva na račun MEGapopusta. U trenutku kada ponuda završi, MEGApopust od svakog prodanog kupona određeni postotak (koji smo dogovorili) zadržava za sebe, a ostatak uplaćuje na Vaš račun