​Internetski rječnici Taktike Nove su napredni rječnici dostupni putem Interneta. Korisnik ovim rječnicima može pristupiti s bilo kojeg računala spojenog na Internet, s bilo koje lokacije te nema potrebe za bilo kakvom instalacijom ili nadogradnjom programa. Internetski rječnici se temelje na složenoj strukturi podataka. Na korisničkoj strani se ova unutarnja struktura iskazuje u obliku raznih vrsta detaljnih prikaza prijevoda odnosno pojmova, bogatim skupom hiperveza između prijevoda odnosno pojmova, pretraživanju koje, osim zamjenskih znakova omogućuje i točno pretraživanje po raznim oblicima iste riječi i slično. Osim svega navedenog, zapisi u internetskim rječnicima mogu sadržavati opsežne komentare sa slikama i poveznicama na pojmove i prijevode u samom rječniku, kao i poveznice na vanjske stranice. Internetski rječnici poboljšavaju kvalitetu prevođenja jer pomažu boljem razumijevanju te lakšem i boljem prevođenju, ubrzavaju pretraživanje  za više od deset puta te zatim smanjuju troškove jer mu je cijena višestruko manja od cijene prosječnog tiskanog rječnika.

EH.Home-Englesko hrvatski rječnik
Internetski englesko hrvatski rječnik prilagođen je svima koji govore, uče ili se susreću s engleskim jezikom. Sadrži više od 500.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima.
 
IH.Home-Talijansko hrvatski rječnik
Internetski talijansko hrvatski rječnik prilagođen je svima koji govore, uče ili se susreću s talijanskim jezikom. Sadrži više od 150.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima.
 
DH.Home-Njemačko hrvatski rječnik
internetski njemačko hrvatski rječnik prilagođen svima koji govore, uče ili se susreću s njemačkim jezikom. Sadrži više od 300.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima.
 
FH.Home-Francusko hrvatski rječnik
internetski francusko hrvatski rječnik prilagođen svima koji govore, uče ili se susreću s francuskimjezikom. Sadrži više od 150.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima
 
SiH.Home-Slovensko hrvatski rječnik
Internetski slovensko hrvatski rječnik prilagođen svima koji govore, uče ili se susreću s slovenskim jezikom. Sadrži više od 100.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima.
 
LH.Home-Latinsko hrvatski rječnik
Internetski latinsko hrvatski rječnik prilagođen svima koji govore, uče ili se susreću s latinskim jezikom. Sadrži više od 100.000 riječi i neprestano se nadopunjuje novim pojmovima